Päästeamet

Tuleohutusnõuete kalkulaatorid

Lehelt leiad erinevaid tuleohutusega seonduvaid kalkulaatoreid.

Kalkulaator annab vastuse ehitusloa kohustuse ja Päästeametiga ehitusprojekti kooskõlastamise kohta ning toob välja põhilised ehituslikud tuleohutusnõuded.


The calculator gives answer, does the building permit is needed and does the building desing documention must approved with the Estonian Rescue Board and identifies the main structural fire safety requirements.


Kalkulaator annab vastuse, milliseid tuleohutusnõudeid tuleb täita hoone kasutamisel.


Kalkulaator arvutab materjali põlemis erladuva soojushulga.


Kalkulaator arvutab kaabli põlemisel eralduva soojuhulga.


Kalkulaator arvutab minimaalsed väljumistee, evakuatsioonitee või nendel olevate uste laiused.


Kalkulaator arvutab evakuatsiooniks kuluva aja.


Kalkulaator arvutab minimaalse pääsude vahemaa kogunemisruumides, kus on nõutud rohkem kui üks väljapääs.


Kalkulaator arvutab minimaalse välise tulekustutusvee koguse.


Kalkulaator arvutab minimaalse ruumi suitsueemaldusavade kogupinna tööstus- ja laohoonetes.


Kalkulaator arvutab minimaalse tuld tõkestavate osade vahekauguse hoone sisenurgas, kui tuletõkkesein on hoone sisenurgas.


Kalkulaator arvutab maksimaalse ohutusmärgi tuvastamiskauguse.


Juhendid ja abimaterjalid


© Raido Jalas