Päästeamet

Ehituslike tuleohutusnõuete kalkulaator

Kalkulaator põhineb Ehitusseadustikul ning Siseministri 30.03.2017 määrusel nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.
Vastuse saamiseks tuleb esitada järgnevad andmed ja vajutada nupule "ARVUTA".

Enne sisestamist võib lugeda:

Vali kasutusviis:

Eluhoone
Majutushoone
Hoolekande- ja kinnipidamishoone
Kogunemishoone (kaubandus, toitlustus, teenindus, haridus, sport, meelelahutus jms)
Kontor
Tööstus- ja laohoone
Garaaž (va individuaalgaraaž)

Vali kasutusotstarve:

Vali eripõlemiskoormuse klass:

< 600 MJ/m2
600-1200 MJ/m2
>1200 MJ/m2

Märkus: Üldjuhul on eripõlemiskoormuse klass < 600 MJ/m2. Kogunemis- ja tööstushoonetel võib esineda ka muid klasse, see sõltub seal toimuvast tegevusest.

Sisesta hoone parameetrid, täisarvudes:

Ehitusalune pind m2:  

Suletud netopind m2:

                    Kõrgus m:

              Korruste arv:  

              Inimeste arv:  

Märkus: Üldjuhul on inimeste arvuks hoones korraga viibivate inimeste arv (maksimaalne); majutus-, hoolekande- ja kinnipidamishoonete ning koolieelsete lasteasutuste puhul (voodi)kohtade arv, tööstushoonete puhul hoones korraga viibivate töötajate arv.

Juhendid ja abimaterjalid