Päästeamet

Korralduslike tuleohutusnõuete kalkulaator

Kalkulaator põhineb Tuleohutuse seadusel.
Vastuse saamiseks tuleb esitada järgnevad andmed ja vajutada nupule "ARVUTA".

Enne sisestamist võib lugeda:

Vali kasutusviis:

Eluhoone
Majutushoone
Hoolekande- ja kinnipidamishoone
Kogunemishoone (kaubandus, toitlustus, teenindus, haridus, sport, meelelahutus jms)
Kontor
Tööstus- ja laohoone
Garaaž (va individuaalgaraaž)

Vali kasutusotstarve:

Sisesta hoone parameetrid, täisarvudes:

Suletud netopind m2:

              Korruste arv:  

              Inimeste arv:  

Märkus: Üldjuhul on inimeste arvuks hoones korraga viibivate inimeste arv (maksimaalne); majutus-, hoolekande- ja kinnipidamishoonete ning koolieelsete lasteasutuste puhul (voodi)kohtade arv, tööstushoonete puhul hoones korraga viibivate töötajate arv.

Kas tegemist on suurõnnetuse ohuga ettevõttega?

EI
JAH
Juhendid ja abimaterjalid